Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2012

emkaa
Im więcej widzę, tym mniej rzeczy jestem pewien.
— John Lennon
Reposted frommarysia marysia
emkaa
8332 5aa3
brain is a bitch
Reposted fromnotion notion
emkaa
Papieros to nic innego jak papierowa rurka wypełniona tytoniem, na której jednym końcu znajduje się żar, a na drugim gamoń.
— Mark Twain

May 07 2012

emkaa
Raczej nie będziemy tym, kim raczej chcielibyśmy być. Raczej siedzimy na dachach, bawimy się w powietrze...
— No stress, myślę tylko o sobie

May 05 2012

emkaa
1718 3eec
Reposted fromsiseniorita siseniorita viasection section
emkaa
Juno
Reposted fromhalucine halucine viahaka haka
6350 c669
Reposted fromzuuu zuuu viahaka haka
emkaa
Reposted fromxsteadfastx xsteadfastx viahaka haka
emkaa
Play fullscreen
Obejrzyjcie koniecznie .. :)
emkaa
Powiedziałam, że do ciebie przyjdę-nie przyszłam,
powiedziałam, że za ciebie wyjdę-nie wyszłam,
powiedziałam, że nie umiem zdradzić-umiałam,
powiedziałam, że chcę się poprawić-nie chciałam,
tłumaczyłam, że nie zapominam-no nie wiem ... 
Raz już była przecież taka zima bez ciebie,
przysięgałam - ,, Jesteś całym światem '' - niemądrze,
obiecałam - ,, Wrócę tu przed latem ''-a skądże ... 

Powiedziałam, że już nie zadzwonię-dzwoniłam,
powiedziałam - ,, Idź już lepiej do niej ''-kręciłam,
powiedziałam - ,, Nic już nie pamiętam!'' a jakże! ... 
Powiedziałam - ,, Cóż nie jestem święta! '' - to fakt, że 
okłamałam ciebie tyle razy,mój miły
jakoś na to nie brak mi fantazji i siły ...


Raz palnęłam coś w rozmowie, 
tyś się zerwał i w tył zwrot,
pomyślałeś widać sobie : 
,,Czas by zmienić wreszcie port! '' 
Gdy uskładasz już na bilet,
okręt zacznie fale pruć,
to w Koluszkach, w Mińsku, w Chile 
ja cię znajdę, krzyknę -,,Wróć ... "
— kobiecy smutek.
emkaa
Że od końców naszych stóp, po końce naszych dłoni, do końca świata aż po grób, że jakby coś, jakby coś to nic, to nic. 
— jeszcze, jeszcze.

May 04 2012

emkaa
wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko, że tutaj też, wiem kolejny raz, nie mam szans, być kim chcę.
— długość dźwięku samotności
Reposted fromnaancyboy naancyboy
emkaa
9814 3b9c 500
Małe Fabisiątko
emkaa
emkaa
emkaa
4042 6366 500
emkaa

Muzyka współczesna to pustynia, na której gdzieniegdzie można znaleźć wyplute pestki daktyli.
— Pablo Casals
emkaa
Ale krok za krokiem niesie Cię pozytywna myśl, że nie jest źle. Że to wszystko ma jakiś sens.
— happysad.
Reposted byatemeyourdreamarosraromylove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl